. P O R T F O L I O   R E S T A U R A T I E S   . R E S T A U R A T I O N S

2016

Restauratie Roosvenster Sint Pieterskerk te Jette
Restauration Rosace l'église Sainte Pierre à Jette


Opdracht Kerkfabriek Fabrique de l'église
code SPJ/2016/09-2016-010/PdJ/IridisVitreae/SL
in samenwerking met Atelier Patrick de Jager Antwerpen2016


het Roosvenster van de Sint Pieters kerk te JETTE


  
voor herstelling                                                                           na herstelling

   

Opdracht van de KERKFABRIEK JETTE tot bewarend herstel met hoogdringendheid van de buitenzijde van het roosvenster dat dateert uit
het jaar 1877-1880
, in de neo-gothische Sint Pieterkerk in Jette, die ontworpen werd door architect Charles Demaeght.

De 14 bladen van het 4m20 brede roosvenster werden er niet uitgenomen maar alle ter plaatse hersteld (bewarend herstel). De gebroken glasraampjes werden
herschilderd en teruggeplaatst.
De omringende satellietglaasjes in rood plaqué glas -die bijna alle gebroken of weg waren-, werden eveneens vervangen.
Alle 43 windroeden van ijzer,
die zwaar verroest waren en
waarvan er enkele verdwenen waren, werden vervangen door iets dikkere messing exemplaren.
De gebarsten mortel rondom alle roosbladen en het middenblad
werd weggekapt en vervangen door nieuwe. Lood en glas werden gereinigd en mastiek
werd opnieuw
aangebracht waar dit verdwenen was.

Er werd tot op heden geen signatuur aangetroffen, nog leverde onderzoek bij het Gemeente Archief van Jette, dat Godelieva Janssens eerder dit jaar deed, iets op
omtrent de betreffende glaskunstenaar of -maker. Ook bij het KIK/IRPA is er (nog) geen verdere informatie omtrent de glasschilder bekend.

Het betreft hier de originele glasramen uit 1878-1880. Zij werden alle bij de bouw van de kerk geplaatst. Het roosvenster heeft een diameter
van 4 meter 20
en bestaat uit 14 gebrandschilderde panelen of bladen, rond een vierbladige kern met in het midden een geschilderde roos.code 2016/09/29-2016/10/06/PdJ/IV-SL     


     
     

I R I D I S   V I T R E A E


in samenwerking met
atelier


P A T R I C K   D E   J A G E R ,   A N T W E R P E N         
        

           

      

                         
      
gecompliceerde breuk groot paneel en eerdere (siliconen) herstelling                                   lacune klein paneel en eerdere (siliconen) herstelling    
            
schervenpuzzel, herschilderen met grisaille en zilvergeel    
de panelen herschilderd


    
en geplaatst.
    
    
      

Roosvenster (onbekende glazenier)
en Orgel (
Adrien en Salomon Van Bever, Brussel)
in de Sint Pieterskerk JETTE 2016*
* * *HOME


© 2017 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2017 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM