. P O R T F O L I O   R E S T A U R A T I E S   . R E S T A U R A T I O N S

2017

Restauratie Dakkoepel en uitnemen negen Jugendstil glasramen in Brussels herenhuis
Restauration d'un Verrière et enlèvement de neuf vitraux
Art nouveau dans une maison de maître

Opdracht Cohabs
code RR/2017/01-2017-02-2017/IridisVitreae/SL

        
Art nouveau glasramen die zullen worden vervangen door dubbel glas    Des vitraux Art nouveau à remplacé par double vitrage


                     
 Het uitnemen van de glaspanelen   Enlèvement des vitraux Art nouveau
                                                           


Restauratie van een glazen binnenkoepel   -   Restauration d'une plafonnière
vervanging van gebroken glas, restauratie van eerdere herstellingen met anders gestructureerd glas,
herstel breuken en lacunes

    

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden werd er een plafond geïnstalleerd juist 10 cm boven de koepel, wat de restauratiewerkzaamheden erg bemoeilijkte.


        
          
Verwijderen van stukken gebroken glas vastgemaakt met siliconen               Gebogen panelen vervangen

et voilà het resultaat:

 


restauratie


I R I D I S   V I T R E A E


ARTICLES PRESS - KRANTENARTIKELS:

COHABS    DE STANDAARD

COHABS    BRUZZ


*
* * *HOME


© 2017 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2017 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM