. P O R T F O L I O   R E S T A U R A T I E S   . R E S T A U R A T I O N S

2019

Restauratie Glazen Plafond Art Nouveau
Restauration d'un
Plafonnière Art Nouveau

Opdracht privé
code RR/2019/IridisVitreae/SL

        
Oude roestige bindroeden afnemen    Enlèvement des vieux vergettes rouillé        

                  
Enlèvement des pièces cassées pour nettoyage et recollage    Uitnemen van de diverse glasscherven voor reiniging en verlijming  Herplaatsing van de gerestaureerde stukjes


                 
Pièces de verres nettoyer Sertissage du chemin de plomb  Mastic à l'ancienne sur les deux cotés     De individuele glasstukken gereinigd en klaar om herlood te worden    Mastiek op traditionele wijze aan 2 kanten op de herstelde panelenTerugplaatsing van de 28 panelen   Placement des panneaux restorés
restauratie

I R I D I S   V I T R E A E

*
* * *HOME


© 2017 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2017 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM