. P O R T F O L I O   R E S T A U R A T I E S   . R E S T A U R A T I O N S

2016 - 2021Restauratie Roosvenster uit de kapel van IRSA in Ukkel


Restauration Rosace de la chapelle d'IRSA à Uccle


Vrijwilligersproject - Projet des bénévolet
code IRS/2016/05-2017/2018/Atelier des Angelots/IridisVitreae/SL

I R S A

l ' I n s t i t u t   R o y a l   p o u r   S o u r d s   e t   A v e u g l e s


p r o j e t   d e   b é n é v o l a t       -       v r i j w i l l i g e r s p r o j e c tLa Sauvetage des Anges de la Chapelle d'IRSA - De Redding van de Engelen uit de Kapel van IRSA

2016 - 2019

l'enlèvement du Rosace dans la Chapelle, une histoire particulier :

la Rosace en couleurs très vives se compose de 4 Anges en peinture sur verre, placé autour d'une
colombe de la paix.
La Rosace original date de l'année 1954 quand la chapelle était construit. Il n'y a aucun trace d'un signature d'artist. Après comparaison
avec d'autres œuvres d'un style identique nous soupçonnions maintenant que les peintures sont de l'atelier de Ferdinand Crickx.


Après que les vitraux sont enlèver du Rosace, les pièces individuelles seront nettoyer, restaurer et conserver et ensuite
à nouveau
integrer, autour du jardin d'intérieur, ou les enfants peut les voir et sentir.

Ce projet a été lancé à l'initiative
de Frida Debelder et Lieve Janssens, le dernière qui participite également à la restauration
et est
entourer par une petite équipe de spécialistes pour lui aider avec ce projet de sauvetage.                       


              


het uitnemen van de Rosace uit de Kapel :

Het roosvenster bestaat uit 4 gebrandschilderde Engelen die in een briljante kleurenpracht rondom een vredesduif geschaard zijn.
Het roosvenster dateert uit 1954 toen de kapel gebouwd werd. Er is tot op heden geen signatuur van de artiest gevonden. Na vergelijking
met andere werken van een eendere stijl vermoeden wij inmiddels dat de schilderingen uit het Atelier van Ferdinand Crickx zijn.

Nadat de glasvensters uit de kapel genomen zijn zullen de
individuele delen worden schoongemaakt, gerestaureerd en geconserveerd
waarna zij worden weer worden
samengebracht in 5 individuele ontwerpen die geïntegreerd zullen worden rond de bestaande binnentuin.
De engelen zullen
zo worden geplaatst dat de kinderen de schitterende warmte van de glaskleuren van dichtbij kunnen zien, voelen en ervaren.

Dit project werd gestart op initiatief van Frida Debelder en Lieve Janssens. De laatste, die zelf ook meewerkt aan de restauratie,
heeft
inmiddels een bescheiden team van specialisten om haar ter zijde te staan met deze ongewone en bijzondere reddings-operatie.


Het Roosvenster - La Rosace

      
vier engeltjes en

  
de vredesduif


13 juli 2016, het uitnemen van de panelen: dag 1

 

         
   


      
en onze fotografe

14 juli 2016, het uitnemen van de laatste panelen: dag 2


    

het laatste glaspaneel eruit gehaald ...
De kinderen van IRSA maakten een nieuw Roosvenster. . .

Tijdens de uitname van de panelen van het roosvenster hebben de leraren van de kinderen een eigen 'engelen initiatief' opgestart.
De kinderen hebben samen een groot schilderij gemaakt met eendere kleuren en vormen als in het roosvenster. Het enorme doek
met hun 'engeltjes' hangt nu in de kapel ter afsluiting van de lege roos.     Les enfants d'IRSA ont fait une nouvelle Rosace. . .


Au cours de l'enlèvement des panneaux de la rosace des enseignants des enfants ont commencé leur propre initiative des anges. Les enfants
ont créé ensemble un grand tableau avec des couleurs identiques et des formes comme la rose.
L'immense toile avec leurs «petits anges»
se trouve maintenant dans la chapelle à la fin de la rosace vide.    De restauratie van de glaspanelen:
        la restauration des vitraux:


       

            


            


 Het eerste glaspaneel is inmiddels gerestaureerd en opnieuw gezet. Pastoor Dirk Vandennetelbosch van de Sint Pieterskerk 

in Jette zorgde voor een ruimte om het eerste glaspaneel opnieuw in lood te zetten.  Het tweede paneel is in gang gezet.


Met heel veel dank voor de inzet van de IRSA kinderen en hun leraar, Lieve, Yves, AnneMarie, Antonetta, MaryLou, Domido en Pastoor Dirk!2019

Inmiddels zijn alle panelen gerestaureerd en opnieuw herlood. Afwachten is nu de drager van metaal voor de verschillende delen.

Er werd besloten om de stukken toch niet op te delen maar samen te voegen en in de entree van het nieuwe gebouw te plaatsen.

Als het draagwerk eenmaal gemaakt is kunnen wij ook het laatse glasraam (de duif) herstellen en herloden.

Inmiddels wordt er hard aan het nieuwe gebouw gewerkt.

maart 2021,

het nieuwe gebouw is nu klaar en na vele aanpassingen kan het roosvenster in zijn geheel geplaatst worden boven de ingangdeuren.

Oude roosvenster glasramen in een ultra modern design !


Jean-Yves Vossius, www.chantdelumière.be

&

 Patrick Broers,
www.restauration-vitrail.be

installeerden de 5 panelen in het perfect op maat gemaakte metalen kader:
    


HOME


© 2017 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2017 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM