. P O R T F O L I O   R E S T A U R A T I E S   . R E S T A U R A T I O N S

2017

Restauratie koor en transept zuid Sint Pieterskerk te Jette
Restauration c
hœur et transept sud l'église Saint Pierre à Jette

Opdracht kerkfabriek Fabrique de l'église
code SPJ/2017/07-2017-08/PdJ/IridisVitreae/SL
in samenwerking met Atelier Patrick de Jager Antwerpen2017


het koor en transept zuid van de Sint Pieters kerk te JETTE


  

   

Opdracht van de KERKFABRIEK JETTE tot bewarend herstel van de binnenzijde van de koorramen en het zuid transept van
de
neo-gothische Sint Pieterkerk in Jette, die ontworpen werd door architect Charles Demaeght. Ook werden er enkele buitenbeschermramen vervangen.
 
Er werd tot op heden geen signatuur aangetroffen, nog leverde onderzoek bij het Gemeente Archief van Jette, dat Lieve Janssens in 2016 deed, iets op

omtrent de betreffende glaskunstenaar of -maker. Ook bij het KIK/IRPA is er (nog) geen verdere informatie omtrent de glasschilder bekend.

Het betreft hier de originele glasramen uit 1878-1880. Zij werden alle bij de bouw van de kerk geplaatst


code 2017/08/-2017/09/PdJ/IV-SLKoorraamen - Choeur
      
vandalismeTransept zuidzijde
 
stormschade  
I  R  I  D  I  S    V  I  T  R  E  A  E
R      E      G       E      N      B      O      O     G        G      L      A      S


in samenwerking met
atelier


P a t r i c k  d e   J a g e r 

A N T W E R P E N

    
transept zuid stormschade       

                    

 
met dank aan de stellingbouwers

R O L A N D  &  Z O N E N*
* * *HOME


© 2017 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2017 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM