. P O R T F O L I O   R E S T A U R A T I E S   . R E S T A U R A T I O N S

2018Museum copie Annunciatie naar medaillon uit 1510 van onbekende glasschilder

Copie musée l'Annonciation après une médaillon de 1510 d'un peintre inconnu

jury examen restauratie en conservatie kunstambachten - Warner Berckmans - Sophie Troch - Kristine Van Roosbroeck
code MET-AvA/2018/05/IridisVitreae/SL
Glasschildering naar een medaillon of 'roundel', waarvan het origineel dateert rond 1510 en zich heden bevindt in de Cloisters te New York (Metropolitan Museum)
Het medaillon is 23 cm doorsnee en toont de Annunciatie of de boodschap van engel Gabriel aan de Maagd. Het medaillon is geschilderd in de Zuiderlijke Nederlanden.

De nieuw geschilderde copie werd geplaatst in het Jules Van de Peereboom-huis te Anderlecht, heden Academie Beeldende kunsten, op het Dapperheidsplein.
Peinture après un medaillon ancien, environ 1510, qui se trouve dans la musée Cloisters à New York.
La section transversale est 23 cm et le medaillon montre l'Annonciation ou le message de l'ange Gabriël à la Vièrge

La nouvelle copie a été placée dans la maison Jules Van de Peereboom, aujourd'hui l'Académie de Anderlecht, Place de la Vaillance.                 
huize Vande Peereboom anno 2018 - lokaal kunstambachten restauratie schilderen Academie van Anderlecht ABKA


 
           
het nieuwe venster geplaatst 2018  
        
nieuw geschilderde copie Annunciatie -
© 2018 Saskia Lupini


    

        
het aanbrengen van de diverse zilvergelen

      
       
grisaille contour en grisaille modelé


de nieuw gekozen aanvulling met de testbankjes :

 

De Annunciatie van de Engel Gabriel aan de Maagd.

Een copie naar een medaillon uit 1510, geschilderd in de Zuiderlijke Nederlanden.
De glasschilder is (tot op heden) onbekend.

Het originele 'roundel' bevindt zich heden in
the Cloisters-Metropolitan Museum te New York.de drie omringende medaillons of roundels uit ongeveer dezelfde tijd :

      
Sint Anna ten drieën                                 Tancredi en Clorinda                               De Maagd en de Eenhoorn
       

ontbrekend medaillon of roundel
  
*
* * *HOME


© 2017 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2017 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM