. D I E N S T E N                                  . S E R V I C E S

spécialisée en peinture sur verre et vitail d'art         gespecialiseerd in brandschilderen en glas-in-lood


S i n d s   2 0 1 6

wettelijk erkend  als vakkundig ambachtsvrouw door de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie,
         

een erkenning van authentiek vakmanschap en creativiteit.


         


D e p u i s   2 0 1 6

certifié comme artisan qualifiée délivré par la Comité des Artisans du SPF Economie,

une reconnaissance de l'artisanat authentique, créative et de l'artisanat minutieux.

Glas- of brandschilderen : Peinture sur verre

restaureren,  conserveren profane en sacrale glas-in-lood ramen restauration, conservation  de vitraux profanes et sacrés
creëeren kunstglasramen
création des vitraux d'art
creëeren glasramen Jugendstil - Art Nouveau
création de vitraux Art Nouveau et Art Déco
familiewapens en wapenschilden aussi de style héraldique et armoiries


Glas in lood : Vitraux d'art

restaureren,  conserveren restauration, conservation
creatie création
aanpassen van oude glas-in-lood ramen adaptiation de vitraux anciens
restaureren, conserveren profane en sacrale glas-in-lood ramen
restauration, conservation de vitraux profanes et sacrésGlas in koper of 'Tiffany' : Vitraux d'art en style Tiffany (au cuivre)

restaureren,  conserveren restauration, conservation
creatie création
uitwerken van ontwerpen élaboration de la conception
binnendeuren     buitendeuren     bovenlichten    glazen koepels     ramen groot en klein     binnenwanden    voorzet glas-in-lood ramen
portes intérieures      portes extérieures    impostes     lanternaux-plafonnières      fenêtres grandes et petites      vitraux

profane en sacrale glasramen     raamschermen    lampen     kamerschermen    wapenschilden    heraldiek    
vitraux
profanes et sacrés   brise-vues   lampes    medaillons héraldiques
HOME© 2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM